Křehkost sluneční soustavy. Jedna další planeta by mohla zničit život na Zemi

Podle počítačových simulací Stephena Kanea, astrofyzika z University of California, Riverside, by super-Země umístěná mezi drahami Marsu a Jupiteru mohla vymrštit Zemi ze sluneční soustavy a vyhladit život na planetě.

Mezi téměř 4 000 dosud identifikovanými planetárními systémy neexistuje žádná podobná sluneční soustava. To může být způsobeno technologickými omezeními zařízení, které máme k dispozici. Tyto typy systémů mohou existovat mimo detekční limity našich teleskopů. Systémy, které pozorujeme, se vyznačují mimořádnou rozmanitostí. Co však upoutá je fakt, že ve Sluneční soustavě neexistuje tzv. super-země nebo mini-Neptun a takové planety jsou běžné jinde v galaxii.

Co kdyby taková super-Země ve sluneční soustavě existovala? To bylo ověřeno pomocí počítačových simulací astrofyzikem Stephenem Kanem z University of California, Riverside. Ve svém výzkumu ukázal, že pokud by se v naší soustavě nacházela kamenná planeta mnohem větší než Země, mohla by být naše planeta ze soustavy vyvržena.

Architektura sluneční soustavy

Při analýze konstrukce sluneční soustavy z hlediska typů a velikostí planet, které v ní existují, stejně jako jejich rozložení, můžeme vidět, že v ní existují dva druhy mezer. První je samozřejmě prostor mezi Marsem a Jupiterem, kde se nachází pás asteroidů. Druhá mezera se týká samotné konstrukce a hmotnosti dalších existujících planet.

Jak víme, ve sluneční soustavě jsou kamenné a plynné planety. Ti poslední jsou skuteční obři, pokud jde o průměr i hmotnost, zatímco skalní jako Země jsou ve srovnání s nimi malí. Každopádně i ten nejmenší plynný obr, tedy Neptun, je čtyřikrát větší a až 17krát těžší než největší kamenná planeta, kterou je Země. Ale v jiných systémech existují kamenné planety, a docela běžné, které jsou mnohem větší než Země. Tato tzv super-země.

Otázkou ale je, co by se stalo, kdybychom se pokusili zaplnit obě tyto mezery ve sluneční soustavě? Aby to zjistil, Kane vytvořil sérii počítačových simulací planety o různých hmotnostech mezi Marsem a Jupiterem a poté pozoroval její vliv na oběžné dráhy všech ostatních planet.

Další planeta je konec Země

V kontextu získaných výsledků lze spíše říci, že se to nečekalo. Ukázalo se, že umístění takové další planety do Sluneční soustavy by mohlo mít žalostné důsledky jak pro samotnou soustavu, tak i pro život na Zemi. V první řadě jde o potenciální dopad na Jupiter, který je 318krát hmotnější než naše planeta. Vzhled ať už super-Země nebo jiného dostatečně velkého objektu v její blízkosti by jí mohl gravitačně silně otřást, což by mělo dopad na okolní planety.

Tím to ale nekončí. Správné umístění super-Země ve sluneční soustavě by mohlo v nejlepším případě destabilizovat oběžnou dráhu Země natolik, že by život mnohem více ztížil. V nejhorším případě by tato planeta byla dokonce schopna katapultovat Merkur, Venuši a Zemi ze sluneční soustavy. Vhodná hmotnost planety navíc a její umístění by dokonce mohly udělat totéž s drahami Uranu a Neptunu, což by pro ně mohlo skončit i jako jednosměrná cesta do vesmíru.