Vědci objevili složku RNA ve vzorcích z asteroidu Ryugu

Analýza vzorků odebraných z asteroidu Ryugu sondou Hayabusa2 ukázala přítomnost uracilu, který je součástí nukleotidů RNA. Ve vzorcích byly nalezeny i molekuly vitaminu B3. Tato zjištění poskytují další důkaz, že důležité stavební kameny života mohly být na Zemi doručeny meteority.

Raná Země byla velmi nepřátelské místo, někdy dost horké, aby roztrhalo molekuly nezbytné pro život. To vyvolává zřejmou otázku, odkud se vzaly stavební kameny života, když planeta chladla? Jasnou odpovědí jsou asteroidy a komety.

Panspermie

Myšlenka, že život, respektive jeho stavební kameny, existuje v kosmu a je distribuován mezi planety, hvězdy a dokonce i galaxie pomocí asteroidů, komet, meteoroidů a asteroidů, se nazývá panspermie. Samotný pojem však původ života nevysvětluje. Hovoří o možnosti jeho šíření kolem planet či galaxií různými objekty ve vesmíru.

Počátky tohoto konceptu lze hledat u řeckého filozofa Anaxagora, ale jeho rozkvět s mnoha variantami spadá na 19. a 20. století. Tato hypotéza nabyla na síle, když byly v meteoritech nalezeny některé dusíkaté báze, které pomáhají tvořit DNA a RNA. Tyto chemikálie jsou stavebními kameny života.

Studie prachu dodaného na naši planetu sondou Hayabusa2 Japonské vesmírné agentury (JAXA) přidává další důkaz, že stavební kameny života mohly být alespoň částečně dopraveny na Zemi bombardováním asteroidy na počátku historie Země. Ve skutečnosti byly podobné nálezy hlášeny již dříve. Loni vědci při analýze tří meteoritů, které před lety dopadly na Zemi, našli dusíkaté báze nukleotidů, ze kterých se vytvořila DNA a RNA (více v textu: Klíčové prvky života na Zemi nalezené v  meteoritech). Nyní podrobná analýza ukázala, že na asteroidu Ryugu je přítomen uracil, jedna z pyrimidinových dusíkatých bází, které tvoří RNA, molekulu, která obsahuje instrukce pro stavbu a činnost živých organismů. Ve vzorcích byl nalezen také niacin, známý také jako kyselina nikotinová nebo vitamín B3, který hraje důležitou roli v metabolismu živých tvorů.

Uracil a vitamín B3 na Ryugu

Za zjištěními stojí mezinárodní tým vědců pod vedením profesora Yasuhiro Oba z Hokkaidské univerzity. Výsledky analýz naznačují, že stavební kameny života, alespoň tak, jak jej známe, se mohou tvořit ve vesmíru a dostat se na Zemi pomocí vesmírných kamenů.

„Vědci již dříve našli nukleobáze a vitamíny v některých meteoritech bohatých na uhlík, ale vždy tu byl problém kontaminace vystavením zemskému prostředí,“ vysvětlil Oba. „Protože Hayabusa2 odebrala dva vzorky přímo z asteroidu Ryugu a dopravila je na Zemi v uzavřených kapslích, lze kontaminaci vyloučit,“ dodal.

Vědci extrahovali tyto molekuly ponořením vzorků z Ryugu do horké vody. Poté použili techniky kapalinové chromatografie kombinované s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením. To odhalilo přítomnost uracilu a kyseliny nikotinové, stejně jako dalších organických sloučenin obsahujících dusík.

Další organické sloučeniny na asteroidu

„Našli jsme uracil ve vzorcích v malých množstvích, v rozmezí od 6 do 32 dílů na miliardu (ppb), zatímco vitamín B3 byl vyšší, v rozmezí od 49 do 99 ppb,“ vysvětlil Oba. „Ve vzorku byly také nalezeny další biologické molekuly, včetně aminokyselin, aminů a karboxylových kyselin, které se nacházejí v proteinech a metabolických procesech,“ dodal.

Tým předpokládal, že rozdíl v koncentracích ve dvou vzorcích odebraných z různých míst na asteroidu Ryugu je pravděpodobně způsoben vystavením extrémním prostředím ve vesmíru. Navrhli také druhou hypotézu, že sloučeniny obsahující dusík byly alespoň částečně vytvořeny z jednodušších molekul, jako je amoniak, formaldehyd a kyanovodík. Ačkoli nebyly detekovány ve vzorcích odebraných z Ryugu, je známo, že jsou přítomny v kometárním ledu a Ryugu se mohl zformovat jako kometa nebo jako jiné těleso bylo přítomno v prostředí s nízkou teplotou.

„Objev uracilu ve vzorcích Ryugu posiluje současné teorie o původu nukleobází na rané Zemi,“ uzavírá Oba. – Mise NASA OSIRIS-REx letos dodá vzorky z asteroidu Bennu. Srovnávací studie složení těchto asteroidů poskytnou další údaje, které doplní tyto teorie, dodal.

Zjištěné sloučeniny jsou podobné, ale ne totožné, se sloučeninami dříve objevenými v meteoritech bohatých na uhlík, které spadly na Zemi. To naznačuje, že biomolekuly mohou být v uhlíkatých meteoritech docela běžné.